Select Page

Wynajem sprzętu zmniejsza emisję dwutlenku węgla

Dzięki udostępnianiu sprzętu wielu użytkownikom i efektywnej gospodarce składnikami majątku branża wynajmu wnosi wkład w zmniejszanie emisji dwutlenku węgla. 28 [czerwiec] 2019 (Bruksela, Belgia) – Trzy niezależne, specjalistyczne firmy badawcze –Climate Neutral...

Zapraszamy nowych członków

Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu jest jedyną organizacją skupiającą profesjonalistów związanych z wszystkimi gałęziami wynajmu maszyn i urządzeń dla budownictwa i przemysłu.  Jako profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentujemy interesy tego środowiska....

Standardy obowiązujące członków PSBW

Na Walnym Zgromadzeniu PSBW w dniu 22 lutego 2018 przyjęto STANDARDY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY WYNAJMU SPRZĘT Oferowanie wyłącznie maszyn i urządzeń bezpiecznych, z wymaganymi przeglądami i...

Europlatform 2017 – podsumowanie

W środę 14 września w warszawskim hotelu Marriott odbyła się konferencja Europlatform – najważniejsze europejskie wydarzenie dla branży wynajmu sprzętu do pracy na wysokości. Była to 11 edycja konferencji, która ma duży wpływ na kształtowanie branży wynajmu. W trakcie...

Powołanie Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu

W trakcie spotkania zainteresowanych firm z branży 16. czerwca 2015 roku w Warszawie powołano Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu. Formalne ukonstytuowanie Stowarzyszenia nastąpiło w styczniu 2016 roku. Jako czołowi przedstawiciele tej branży, posiadający największe...