Select Page

P S B W
Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu

Warszawa, 26 marca 2020r.

Konfederacja Lewiatan
Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji

Szanowny Panie Prezydencie,

Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu wyraża niniejszym pismem pełne poparcie dla działań Konfederacji Lewiatan w kwestii wypracowania regulacji osłonowych dla polskich przedsiębiorców i pracodawców w czasie epidemii COVID -19. Aprobujemy wszystkie zgłoszone przez Lewiatan propozycje i argumenty. Dziękujemy.
W szczególności dołączamy się do wniosków wysuniętych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w liście do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z dnia 20 marca 2020 roku.
Z uwagi na to, że działania Lewiatana i Rady Przedsiębiorczości obejmują całokształt problemów, w tej trudnej chwili nie zgłaszamy naszych partykularnych kłopotów. Wstrzymujemy się do czasu, kiedy będą wiadome przyjęte przez rząd rozwiązania i podjęte stosowne uchwały.
Prosimy jedynie o zdecydowaną interwencję w sprawie wykonywania obowiązku wydawania przez organy państwowe przepisów wykonawczych do zarządzeń ogłaszanych przez rząd. Obecnie jako pracodawcy nie jesteśmy pewni czy nas i naszych pracowników dotyczą przepisy ogłaszane przez rząd i adresowane do ludności. Jednym z pytań, jakie sobie zadajemy jest, jak spełnić różne nakładane na nas obowiązki np. obowiązek dostarczania pracownikom środków do dezynfekcji, jeśli nie będą one dostępne na rynku. Dotyczy to wszystkich braków, które mogą okazać się niezależne od nas. Jasne wyłożenie, jak rozumieć rozporządzenia nie powinno być specjalnie kosztowne, a rozwiałoby wątpliwości interpretacyjne.

Z poważaniem
Małgorzata Felicka – Prezes PSBW
Bernard Michalczewski – Członek Zarządu PSBW
Paweł Gońda – Członek Zarządu PSBW