Select Page

Na Walnym Zgromadzeniu PSBW w dniu 22 lutego 2018 przyjęto

STANDARDY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY WYNAJMU

SPRZĘT

 1. Oferowanie wyłącznie maszyn i urządzeń bezpiecznych, z wymaganymi przeglądami i certyfikatami.
 2. Dokonywanie zakupów tylko z legalnych i sprawdzonych źródeł.

KONTRAHENCI

 1. Transparentność w relacjach z klientami:
  – czytelne i uczciwe umowy najmu
  – proste i zrozumiałe, zgodne z ofertą naliczanie za wynajem -niedoliczanie dodatkowych nieuzgodnionych opłat
  – zasada „płacisz za to, co zamówiłeś”
  – zgodne z przepisami dokumentowanie wszystkich transakcji -nieoferowanie nielegalnych korzyści materialnych osobom zatrudnionym przez kontrahentów.

PRACOWNICY

 1. Przestrzeganie wszystkich zasad wynikających z kodeksu pracy i innych regulujących stosunek pracy.
 2. Poszanowanie praw pracowników w tym również wynikających z równouprawnienia – zwalczanie dyskryminacji

ŚRODOWISKO

6. Wynajmowanie wyłącznie maszyn spełniających wymagania dotyczące     emisji spalin, wibracji i hałasu

7. Prawidłowa utylizacja odpadów związanych z prowadzeniem działalności.