Select Page

Wzrost trwa, a z europejskiego rynku wynajmu sprzętu napływają pozytywne sygnały

 Z raportu rynkowego ERA za rok 2019 wynika, że branża wynajmu sprzętu rośnie szybciej niż PKB i branża budowlana, co pozwala przypuszczać, że mamy do czynienia ze wzrostem penetracji wynajmu.

 [XX] października 2019 (Bruksela, Belgia) – Europejskie Stowarzyszenie Wynajmu (ERA) opublikowało dziś raport rynkowy ERA za rok 2019 i ogłosiło, że w 2018 r. w 28 państwach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich EFTA łączne obroty firm z branży wynajmu sprzętu oraz innych firm świadczących usługi wynajmu przekroczyły 26 mld euro.

W raporcie stwierdzono, że we wszystkich 15 krajach objętych tegorocznym badaniem nastąpił wzrost na rynku wynajmu sprzętu . W 2018 r. wzrost w branży wynajmu sprzętu wwyniósł 4,4%. Szacowana stopa wzrostu w 2019 r. wynosi 3,8%. Na 2020 r. prognozowany jest wzrost o 3,2%. Przy szacowaniu obu wielkości założono stałe kursy wymiany walut.

Branża wynajmu w 15 krajach objętych badaniem generowała ponad 95% łącznych obrotów z najmu w 28 państwach Unii Europejskiej i państwach EFTA. Trzy główne rynki – Wielka Brytania, Niemcy i Francja – stanowiły 60% całości.

W porównaniu z raportem za rok 2018 w niektórych z tych krajów nastąpiła korekta wielkości obrotów z wynajmu. We Francji i Hiszpanii nastąpiło zmniejszenie lub korekta rynku wynajmu sprzętu o około 10%, natomiast w Szwajcarii – jak wynika z najnowszych oficjalnych statystyk – rynek ten wzrósł o około 10%.

Raport ten jest najważniejszym źródłem wiedzy o europejskim rynku wynajmu sprzętu i jedynym ogólnoeuropejskim punktem odniesienia w tej branży. Raport zawiera szczegółowe dane za lata 2016–2021 oraz najważniejsze wskaźniki, między innymi obroty z wynajmu, wartość floty i wielkość inwestycji.

Przedstawione statystyki wykazują wzrost mimo niełatwej sytuacji rynkowej. W raporcie wskazano, że bardziej optymistyczne nastroje panujące w firmach wynajmujących sprzęt znalazły wyraz we wzroście wartości inwestycji w sprzęt do wynajęcia, która zwiększyła się o 3,1% rok do roku.

Oprócz dokonywanych w całej Europie inwestycji w rozbudowę i renowację floty, do czynników wzrostu można zaliczyć coraz większe zrozumienie znaczenia wynajmu w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko. Według ERA, wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju można poprawić, zastępując zakup sprzętu jego wynajmem. Również w opublikowanym niedawno raporcie Europejskiej Agencji Środowiska[1] przytoczono przykłady coraz częstszego przyjmowania przez europejskie firmy modeli gospodarki zamkniętej, co odzwierciedla dodatnią stopę wzrostu branży wynajmu sprzętu.

Michel Petitjean, sekretarz generalny ERA, powiedział: „Raport rynkowy za rok 2019 wskazuje na zachęcającą stopę wzrostu w całej Europie. Najważniejszym czynnikiem jest rosnąca presja na wykazywanie się przez branżę odpowiedzialnością społeczną, ponieważ związane ze zrównoważonym rozwojem zalety wynajmu sprzętu odczuwają wszystkie sektory”.

Raport rynkowy ERA za rok 2019 zawiera indywidualne analizy 15 krajów Europy i rzeczywiste dane o wielkości rynku (2016–17), dane szacunkowe (2018–19) oraz prognozy (2020-2021) w miejscowej walucie, a także najważniejsze wskaźniki, między innymi wielkość floty i inwestycje (2016–2019). Zamieszczono w nim także informacje o penetracji w porównaniu z PKB poszczególnych krajów i wynikami branży budowlanej, a także szacunkowe dane w euro, dotyczące całkowitej wielkości rynku wynajmu sprzętu w 28 państwach Unii Europejskiej oraz państwach EFTA w 2018 r.

Zamówiony przez ERA raport jest dostępny w formie cyfrowej w cenie 500 euro dla członków ERA i 1200 euro dla podmiotów nienależących do ERA. Osoby pragnące zamówić raport prosimy o kontakt z Europejskim Stowarzyszeniem Wynajmu pod adresem era@erarental.org.

Koniec

 

Informacje dla dziennikarzy

 O raporcie

Zawarte w raporcie wyniki europejskiego rynku wynajmu dotyczą wynajmu sprzętu bez operatora. Dane są oparte na oficjalnych statystykach dla NACE rew. 2 kod 77.32: „Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi”.

Raport rynkowy ERA za rok 2019 jest chroniony prawem autorskim i stanowi własność Europejskiego Stowarzyszenia Wynajmu. Przedruk i powielanie danych, wykresów i ustaleń zawartych w Raporcie rynkowym ERA za rok 2019 w całości lub w części wymaga uprzedniego pisemnego zezwolenia Europejskiego Stowarzyszenia Wynajmu.

Powielanie informacji zawartych w niniejszym komunikacie nie wymaga dodatkowego zezwolenia.

 O ERA

Europejskie Stowarzyszenie Wynajmu powstało w 2006 r. w celu reprezentowania krajowych organizacji sektora wynajmu oraz firm wynajmujących sprzęt w Europie. Obecnie należy do niego – bezpośrednio lub za pośrednictwem 15 organizacji branży wynajmu – ponad 5000 firm. ERA prowadzi za pośrednictwem swoich komitetów działalność w zakresie promocji, zrównoważonego rozwoju, statystyki i techniki. W stowarzyszeniu działa również Grupa ds. Przyszłości.

Obszerne informacje na temat działalności ERA, raporty i publikacje są dostępne na stronie stowarzyszenia pod adresem http://www.erarental.org.

O IHS

IHS Markit (Nasdaq: INFO) to światowy lider w dziedzinie istotnych informacji, analiz i rozwiązań dla najważniejszych branż i rynków stymulujących światową gospodarkę. Firma ta dostarcza informacje, analizy i rozwiązania nowej generacji klientom z sektora gospodarczego i finansowego, a także urzędom państwowym, poprawiając w tren sposób efektywność działania tych instytucji i zapewniając wiedzę, dzięki której są one w stanie podejmować świadome, pewne decyzje. IHS Markit ma ponad 50 000 kluczowych klientów z sektora gospodarczego i władz publicznych, w tym 85% przedsiębiorstw z listy Fortune Global 500 oraz największe światowe instytucje finansowe.

 

 

Kontakt z mediami

Rachel Kane w Founded: Rachel.kane@founded.com lub +44 (0)7730 561632

[1] https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe-insights