Select Page

Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu jest jedyną organizacją skupiającą profesjonalistów związanych z wszystkimi gałęziami wynajmu maszyn i urządzeń dla budownictwa i przemysłu. 

Jako profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentujemy interesy tego środowiska. Jesteśmy głosem branży wynajmu w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej, środkami masowego przekazu, innymi organizacjami i podmiotami prawnymi, ale także osobami związanymi z branżą wynajmu.

Zrzeszamy nie tylko firmy z branży wynajmu, ale także współpracujemy z instytucjami i osobami związanymi z branżą: z Urzędem Dozoru Technicznego, PiP, innymi stowarzyszeniami i izbami gospodarczymi. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Euler-Hermes w celu lepszej orientacji w zakresie wiarygodności naszych kontrahentów. Utworzona została dla nas platforma informująca nas o zachowaniach kontrahentów wobec członków Stowarzyszenia.

Kluczowym celem Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu jest promowanie najwyższej jakości świadczonych przez branżę usług oraz stanowcze przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.

Stanowimy forum wymiany poglądów i doświadczeń. Uważamy, że wynajem w Polsce będzie branżą bardzo szybko rozwijającą się, wnoszącą swój wkład w jakość i tempo wykonywanych prac budowlanych i aktywnie działamy na rzecz jej rozwoju. Na bieżąco podejmujemy działania mające na celu inicjowanie zmian prowadzących do poprawy jakości świadczonych w branży usług. Wspieramy także przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji branży wynajmu oraz promujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki w obrocie gospodarczym.

Komentujemy najnowsze zmiany w prawie, jak również śledzimy bieżące orzecznictwo sądowe.

Znamy problemy tej branży i szukamy sposobów ich rozwiązania. W naszych działaniach zabiegamy o stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wynajmu w Polsce wzorując się na doświadczeniach z rynków, na których praktyka wynajmu sprzętu zamiast jego posiadania jest lepiej ugruntowana. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i osiągnięcia przyczynią się ku temu w jak najlepszy sposób.